<img src="https://queue.simpleanalyticscdn.com/noscript.gif" alt="" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade">
Skip to content

Bestilling av reservedeler

Bestill originale reservedeler fra Mitsubishi Forklift Trucks til din gaffeltruck

Reservedeler  av høyeste kvalitet for sikker drift og lang levetid

Vi anser bare en ordre som fullført når hver reservedel er levert. Så hvis vi bare leverer 99 reservedeler av en bestilling på 100, har vi mislyktes.

Men selv om vi har en svært høy målsetting, har vi likevel oppnådd en markedsledende leveringsgrad på 97%, og dette tallet stiger.

Vi tilbyr en rekke garantier med reservedeler, inkludert fem års garanti som forblir i trucken selv når den er videresolgt, noe som øker annenhåndsverdien.