<img src="https://queue.simpleanalyticscdn.com/noscript.gif" alt="" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade">
Skip to content

Ansvarsfraskrivelse for nettstedet

Informasjonen på dette nettstedet har kun som formål å gi generell informasjon.
Informasjonen er gitt av Mitsubishi Forklift Trucks, og mens vi prøver å holde informasjonen oppdatert og korrekt, gir vi ingen garantier av noe slag om fullstendighet, nøyaktighet, pålitelighet, egnethet eller tilgjengelighet med hensyn til nettstedet eller informasjonen, produkter, tjenester eller relatert grafikk som finnes på nettstedet for ethvert formål. Enhver tiltro du har til slik informasjon er derfor helt på egen risiko.

Gjennom dette nettstedet kan du lenke til annet innhold og nettsteder som ikke er under kontroll av Mitsubishi Forklift Trucks. Vi har ingen kontroll over opprinnelsen, innholdet og tilgjengeligheten til disse nettstedene. Inkluderingen av lenker innebærer ikke nødvendigvis en anbefaling eller en støtte for synspunktene som er uttrykt i dem.

Vi gjør alt for å holde nettstedet i orden. Imidlertid tar Mitsubishi Forklift Trucks intet ansvar for, og vil ikke være ansvarlig for, at nettstedet er midlertidig utilgjengelig på grunn av tekniske problemer utenfor vår kontroll.

Forskjellige spesifikasjoner kan variere avhengig av standard produksjonstoleranser, truckens tilstand, dekktyper, gulv- eller overflateforhold, applikasjoner eller driftsmiljø. Trucker kan vises med ikke-standard opsjoner. Spesifikke ytelseskrav og lokalt tilgjengelige konfigurasjoner bør diskuteres med din distributør av Mitsubishi gaffeltrucker. Mitsubishi følger en policy for kontinuerlig produktforbedring. Av denne grunn kan noen materialer, opsjoner og spesifikasjoner endres uten varsel.